คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเผยแพร่ความรู้ ในหัวข้อ "การได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายสัญชาติ"

28/5/2566 14:23:29น. 30897
การได้สัญชาติไทย

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญจากสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ให้เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ ในหัวข้อ "การได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายสัญชาติ"  และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายสัญชาติ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดพระนั่งดิน ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสัญชาติ ให้แก่เครือข่ายความร่วมมือ อันสืบเนื่องจากกิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ ภายใต้โครงการ "เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมแก่กลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในจังหวัดพะเยา" โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยาเป็นหนึ่งในเครือข่ายความร่วมมือภายใต้โครงการดังกล่าว    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
28/5/2566 14:23:29น. 30897
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน