คณะแพทยศาตร์ ม.พะเยา จัดสอบวัดความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566

29/5/2566 11:05:20น. 854
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
     เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566 มีผู้เข้าสอบ จำนวน 45 ราย ณ ห้อง CE 13403 และ CE 13404 ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

      การสอบวัดความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปี 2566 จัดขึ้นโดย กรมสนับสนุบริการสุขภาพ (สบส.) มีจำนวนผู้สอบ ทั้งหมด 243 ราย ซึ่งมีสถานที่สอบฯ 5 แห่ง ดังนี้
1. คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามารธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
3. มหาวิทยาลัยพะเยา
4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
29/5/2566 11:05:20น. 854
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน