คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. เสกสรรค์ ทองติ๊บ

29/5/2566 16:00:28น. 689
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. เสกสรรค์ ทองติ๊บ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. เสกสรรค์ ทองติ๊บ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติ เรื่อง พฤติกรรมการใช้ชีวิต การตีตรา และการกีดกันทางสังคม และความพึงพอใจในชีวิตต่อการเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศของนักศึกษาชายรักชายในภาคเหนือ
(Lifestyle, social stigma and discrimination, and life satisfaction in terms of sexuality disclosure among homosexual male university students in northern Thailand)
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
(Journal of Mental Health of Thailand)
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. เสกสรรค์ ทองติ๊บ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
29/5/2566 16:00:28น. 689
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน