กองอาคารสถานที่ ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเกิดพายุฤดูร้อน

29/5/2566 16:03:08น. 793
กองอาคารสถานที่

          กองอาคารสถานที่ งานสวนและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ ในบริเวณต่าง ๆ ที่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการเกิดพายุฤดูร้อน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายจากพายุดังกล่าว และทำให้เสี่ยงอันตรายต่อการเกิดลมพัดกิ่งไม้หักลงมาใส่ นักเรียน นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนไปถึงกิ่งไม้หักใส่รถยนต์ และรถจักยานยนต์ อีกทั้งจะสามารถส่งผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาคมภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน ที่จะมาถึงนี้ โดยการนี้ กองอาคารสถานที่ งานสวนและภูมิทัศน์ จะดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของประชาคมภายในมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานสวนและภูมิทัศน์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวประภาพร งามจิต   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
29/5/2566 16:03:08น. 793
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน