งานคุณภาพนิสิต คณะ ICT จัดกิจกรรมสาขาวิชาพบนิสิตใหม่ รหัส 66 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของคณะ

29/5/2566 16:33:30น. 954
สาขาวิชาพบนิสิตใหม่คณะ ICT รหัส 66
             เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยงานคุณภาพนิสิต จัดกิจกรรมสาขาวิชาพบนิสิตใหม่ รหัส 66 ภายใต้โครงการ ICT Activities for health and relationship เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของคณะ ซึ่งในช่วงเช้าสโมสรนิสิตคณะฯได้มีกิจกรรมสันทนาการให้น้อง ๆ ได้รู้สึกผ่อนคลาย และทำความรู้จักกันภายในคณะ จากนั้นในช่วงบ่าย เป็นการแบ่งนิสิตตามสาขาวิชา 8 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
2. สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
5. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
6. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์
7. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
8. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
             โดยมีประธานหลักสูตร และอาจารย์ภายในสาขาวิชาฯ ร่วมพูดคุยกับนิสิตใหม่ เพื่อให้นิสิตในสาขาได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นของสาขาวิชา รวมไปถึงการเรียนการสอน และทำความรู้จักกันภายในสาขาระหว่างอาจารย์และนิสิตใหม่อีกด้วย


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นิสิตช่วยปฏิบัติงานคณะ ICT   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
29/5/2566 16:33:30น. 954
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน