กองอาคารสถานที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บข้อมูลร่วมกับสภานิสิต เพื่อปรับปรุงการให้บริการ

29/5/2566 17:13:12น. 979
กองอาคารสถานที่
      วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 10.00 น. กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ พร้อมด้วยหัวหน้างานความปลอดภัย ได้นำผู้แทนนิสิต จากสภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ และเก็บข้อมูลร่วมกับสภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ตามที่ กองอาคารสถานที่ได้มีพบปะพูดคุย และรับฟังเสียงสะท้อนจากสภานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ผ่านมาแล้วนั้น ซึ่งกองอาคารสถานที่ รับฟังปัญหาและรับทราบข้อมูลของผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในการให้บริการรถโดยสารแก่นิสิต ที่จอดรถจักรยานยนต์ การทำความสะอาด ด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง ห้องสุขา รวมถึงการบริการสวัสดิการพื้นฐานสาธารณะ และอื่น ๆ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการช่วงเปิดภาคการศึกษา เพื่อปรับปรุงการให้บริการ และเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับนิสิตที่จะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยพะเยาในการเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ที่จะมาถึงนี้


         

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวุฒิ ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวประภาพร งามจิต   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
29/5/2566 17:13:12น. 979
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน