คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมมนาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทา-งาม ครั้งที่ 2

29/5/2566 23:11:49น. 781
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมมนาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทา-งาม ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยพะเยาโดย รศ.ดร.ชยันณ์ บุญยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดโครงการสัมมนาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทา-งาม ครั้งที่ 2 โดยกิจกรรมวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทา-งาม โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มผู้บริหารหรือบุคลากรที่รับผิดชอบงานกิจการนิสิตและกลุ่มสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทา-งาม ทั้ง 6 มหาวิทยาลัยได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยบูรพา ได้แลกเปลี่ยนแนวทางการการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุค Now Norma และนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุค Now Normal จาก Online สู่ Onsite วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เป็นกิจกรรม Check in เมืองพะเยา ทัศนศึกษา เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตามคำขวัญ..."กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม" นำโดยทีมสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และผู้เข้าร่วมสโมสรนิสิต 5 มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองพะเยา อาทิ กว๊านพะเยา วัดติโลกอาราม(วัดกลางน้ำ) ลานพ่อขุนงำเมือง วัดศรีโคมคำ (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม ไร่ภูกลองฮิลล์ ฯลฯ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทา-งาม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายธนภูมิ ไชยา และนางสาวพรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
29/5/2566 23:11:49น. 781
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน