ศูนย์บริการวิชาการบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร "การวางกลยุทธ์ Content Marketing” ให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลพะเยาราม

2/6/2566 9:22:42น. 542
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ศูนย์บริการวิชาการบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมด้านการตลาดดิจิทัลของบุคลากรในโรงพยาบาลพะเยาราม หลักสูตร "การวางกลยุทธ์ Content Marketing ด้วยแนวคิด Human Centric & การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร ทางการตลาดด้วย Data analytics for Marketing Management" วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ โรงพยายาบาลพะเยาราม จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลพะเยารามในการอบรมครั้งนี้

หลักสูตร "การวางกลยุทธ์ Content Marketing ด้วยแนวคิด Human Centric & การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร ทางการตลาดด้วย Data analytics for Marketing Management" ครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการประเมินผลด้านการตลาด ทักษะการสื่อสาร และประสบการณ์การสื่อสารภายในองค์กร นำไปสู่การต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ภายในองค์กรต่อไป   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปฏิญญา ธรรมสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปฏิญญา ธรรมสาร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
2/6/2566 9:22:42น. 542
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน