คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เตรียมความพร้อมให้กับนิสิตใหม่ 66 ผ่าน "โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่"

2/6/2566 9:44:03น. 7878
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เตรียมความพร้อมให้กับนิสิตใหม่ 66 ผ่านโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ เพื่อให้นิสิตได้ปรับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาจริง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้ชีวิต อันจะนำไปสู่การปรับตัวในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์และระหว่างเพื่อน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาความร่วมมือองค์กรและพันธกิจสากล กล่าวต้อนรับนิสิตในครั้งนี้

โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตใหม่ครั้งนี้ได้เชิญ Mr. Petrus Gerardus Johannes de Bruijni คุณสัจพงศ์ พงศ์ธีรโชติกุล และคุณปวเรศ ยะเสน จาก Brighton Language Academy เป็นวิทยากรบรรยายในประเด็น “มุมมอง ทัศนคติ โอกาส และการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษ ของนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์” เพื่อให้นิสิตได้มีความกล้าแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก คุณวาสนา ไชยวงค์ (พี่ตุ้ย) จาก งานทุนการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ให้ความรู้และคำแนะนำในประเด็น “เกร็ดความรู้ กยศ. มหาวิทยาลัยพะเยา” และคุณวิชญนนท์ มณีชาติ หัวหน้างานบริการ จาก ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้ความรู้และคำแนะนำในประเด็น “การให้บริหารศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้” โครงการดังกล่าวมีนิสิตเข้าร่วมประมาณ 300 - 350 คน  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ภานุวัฒน์ สวนดอกไม้/สโมสรนิสิต BCA   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
2/6/2566 9:44:03น. 7878
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน