มหาวิทยาลัยพะเยา จัด Area-based Research Publication Camp ครั้งที่ 2 ดันงานวิชาการรับใช้สังคม สู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

2/6/2566 9:55:17น. 1564
มหาวิทยาลัยพะเยา
        วันที่ 1– 2 มิถุนายน 2566 กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ ผู้ช่วยอธิการบดี จัดกิจกรรม Area-based Research Publication Camp ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม Le Meridien จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ได้มีการบรรยายพิเศษจากศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวข้อ “แนวคิดการวิจัยเชิงพื้นที่และการวางแผนสำหรับการตีพิมพ์ : ผ่านประสบการณ์การวิจัยเชิงบูรณาการ” และการบรรยาย “ChatGPT: ตัวช่วยหนุนงานวิชาการรับใช้สังคมและวิจัยทรัพยากรท้องถิ่นสู่สากล” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล และ ผู้ช่วยเยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้กับนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาและผู้ที่สนใจร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนในประเด็นดังกล่าวร่วมกัน


        สำหรับกิจกรรม Area-based Research Publication Camp ครั้งที่ 1 ที่ผ่านมามีผลงานการตีพิมพ์แล้ว จำนวน 5 ผลงาน ซึ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ใน Quartile 1 Quartile 2 Quartile 3 และ วารสาร Asean Citation Index (ACI) และกิจกรรม Area-based Research Publication Camp ครั้งที่  นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเขียนบทความวิจัยทางด้านวิชาการและการรับใช้สังคมให้กับนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา ให้สามารถพัฒนาบทความวิจัยที่มีคุณภาพ จาก manuscript เลือกวารสารและพร้อม submission บทความ สำหรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและส่ง manuscript มากกว่า 20 เรื่อง จาก 10 คณะ จำนวน 20 ท่าน ที่พร้อมจะพัฒนาบทความจาก manuscript เลือกวารสารและพร้อม submission บทความในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล Scopus และ ISI


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนภัทร นวลศรี   
ข้อมูล/ข่าว :    เด่นนภา ปัสตัน   
เพิ่มข่าวโดย :   dennapa.pa@up.ac.th   
2/6/2566 9:55:17น. 1564
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน