บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยเชิงพื้นที่ ให้แก่บุคลากรวิท

2/6/2566 10:03:23น. 658
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ ประธานหลักสูตรปรด. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา) ร่วมเป็นวิทยากรในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยเชิงพื้นที่ ให้แก่บุคลากรวิทยาลัยการศึกษา โดยได้รับการต้อนรับจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา หลังจากนั้นได้ทำการบรรยายในหัวข้อ "แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยเชิงพื้นที่” หัวข้อ “เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอทุนวิจัยภายนอก” และหัวข้อ "แนวทางการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้แก่บุคลากรวิทยาลัยการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความเข้าใจ และมีแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยเชิงพื้นที่ รวมทั้งเทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอทุนวิจัยภายนอก ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่นิสิต สังคม องค์กร รวมถึงได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
2/6/2566 10:03:23น. 658
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน