หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม เตรียมความพร้อมนิสิตสู่การฝึกประสบการวิชาชีพและสหกิจศึกษา เพื่อปฎิบัติงานร่วมกับโรงแรมภูเก็ตแมริออท รีสอร์ท แอนด์สปา

2/6/2566 10:04:18น. 795
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดย ดร.กิตติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย์ ดร.นิรมล พรมนิล และดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เตรียมความพร้อมนิสิตสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา เพื่อปฎิบัติงานร่วมกับโรงแรมภูเก็ตแมริออท รีสอร์ท แอนด์สปา เมอลิน บีช ภายใต้การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการโรงแรม ณ ห้องปฎิบัติการการท่องเที่ยวและโรงแรม

โดยโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการโรงแรมดังกล่าวเป็นการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ โรงแรมภูเก็ตแมริออท รีสอร์ท แอนด์สปา เมอลิน บีช มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านการโรงแรม โดยร่วมกันจัดการเรียน การสอนให้แก่นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว และเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสถานประกอบการ โดยมีนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 12 คน  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
2/6/2566 10:04:18น. 795
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน