บุคลากร และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

2/6/2566 17:22:05น. 597
บุคลากร และนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว อาจารย์อรทัย เกตุขาว อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน ดร.สุนันทา ตั้งนิติพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ให้กับผู้นำนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องสัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN 4406


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์อรทัย เกตุขาว   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์อรทัย เกตุขาว   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
2/6/2566 17:22:05น. 597
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน