โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลการแข่งขันปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ “Phayao Road Classic 2023” ครั้งที่ 1

4/6/2566 14:07:11น. 854
#โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา #UPH #UniversityofPhayaoHospital #เพื่อสุขภาวะที่ดีที่สุดของทุกคน

วันที่ 4 มิถุนายน 2566 นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้ฝ่ายการพยาบาล จัดอัตรากำลังพยาบาล พร้อมรถฉุกเฉินการแพทย์ ออกหน่วยปฐมพยาบาล การแข่งขันปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ “Phayao Road Classic 2023” ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยร่วมภารกิจหน่วยปฐมพยาบาลกับศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลแม่กา 

สำหรับการจัดการแข่งขันดังกล่าว จังหวัดพะเยา ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดพะเยา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา หอการค้าจังหวัดพะเยา Y.E.C. พะเยา และชมรมจักรยานพะเยาไบค์คลับ จัดขึ้น โดย แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะทาง 100 กิโลเมตร และ ระยะทาง 50 กิโลเมตร  เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ให้เล่นกีฬาจักรยานเพื่อสุขภาพ ยกระดับมาตรฐานกีฬาจักรยานในท้องถิ่นให้สูงขึ้น และส่งเสริมการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายพัฒนพงศ์ สมุทรหล้า สำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   pattanapong.sa@up.ac.th   
4/6/2566 14:07:11น. 854
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน