คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการ สนับสนุนอาจารย์/นักวิชาการอาคันตุกะ บรรยายพิเศษโดยนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

6/6/2566 11:32:55น. 793
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการ สนับสนุนอาจารย์/นักวิชาการอาคันตุกะ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิชาและการวิจัยให้แก่นิสิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และหรือนักวิจัย สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยบรรยายพิเศษโดย Assoc. Prof. Dr. Ovidiu Bagdasar นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ จาก School of Computing and Engineering, University of Derby, UK บรรยายในหัวข้อ "Development of research on fixed point theory, optimization,recurrent sequences and their related topics and applications" ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
6/6/2566 11:32:55น. 793
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน