กองอาคารสถานที่ ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อย ในการให้บริการรับ – ส่ง นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ในการเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

6/6/2566 14:08:11น. 898
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา UPWECAN
          วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ มอบหมายให้ นายชลาธร ทวีกุล หัวหน้างานความปลอดภัย กองอาคารสถานที่ ร่วมกับผู้จัดการรถสวัสดิการรับส่งนิสิต และบุคลากร ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบความเรียบร้อย ในการให้บริการรถเมล์โดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการรับ – ส่ง นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยาให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และเพียงพอต่อความต้องการของจำนวนนิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีการเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 อย่างเป็นทางการในวันนี้เป็นวันแรก


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวุฒิ ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวประภาพร งามจิต   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
6/6/2566 14:08:11น. 898
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน