คณะศิลปศาสตร์ดำเนินโครงการอบรมและ Workshop เรียนรู้การผลิตผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบขิง

6/6/2566 16:06:44น. 1282
คณะศิลปศาสตร์ดำเนินโครงการอบรมและ Workshop เรียนรู้การผลิตผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบขิง

      เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าโครงการฯ พร้อมคณะ ได้ดำเนินโครงการอบรมและ Workshop เรียนรู้การผลิตผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบขิง ภายในใต้โครงการการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ขิงอย่างยั่งยืน ณ วัดบ้านโซ้ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา โดยได้รับเกียรติจากคุณศิรธิรางค์ ถิ่นธรรม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ดร.นิศรา บุญเกิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพและสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลทางโภชนาการพร้อมกำหนดวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ และ ดร.ศุลีพร คำชมภู อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบขิง โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบขิง โดยมีความคาดหวังว่าจะสามารถต่อยอดเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ ทั้งนี้ มีผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้าน และเยาวชนของบ้านโซ้ เข้าร่วมเรียนรู้ในโครงการดังกล่าวฯ


ภาพ: นางสาวจิราพร กลิ่นรอง

ข้อมูล / ข่าว: นายจรูญ ไชยเบ้า

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์: http://libarts.up.ac.th/  
Facebook Page: 
https://www.facebook.com/photolibarts/
     

facebooktwitterline


ภาพ :   นางสาวจิราพร กลิ่นรอง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจรูญ ไชยเบ้า   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
6/6/2566 16:06:44น. 1282
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน