กองอาคารสถานที่ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของปี พ.ศ. 2566

8/6/2566 19:53:45น. 835
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา UPWECAN
          วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 – 16.00 น. กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยาผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย
นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ นายชลาธร ทวีกุล หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยทีมงานรักษาความปลอดภัย ประชุมสรุปถอดบทเรียนในการติดตามสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทบทวนและสรุปผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของปี พ.ศ. 2566 สำหรับใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม กอร.ถปภ. อาคารหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยที่ผ่านมา กองอาคารสถานที่ ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงเตรียมความพร้อม ช่วงรับมือก่อนวิกฤต ช่วงรับมือในภาวะวิกฤต และช่วงฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำแผนเสนอการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2567 ต่อไป


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวุฒิ ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวประภาพร งามจิต   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
8/6/2566 19:53:45น. 835
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน