คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ "ฮับขวัญน้อง ฮ้องขวัญเจ้า เข้าเฮือนสาสุขฯ" และพิธีเทียน ประจำปีการศึกษา 2566

10/6/2566 23:03:24น. 573
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมพิธบายศรีสู่ขวัญ "ฮับขวัญน้อง ฮ้องขวัญเจ้า เข้าเฮือนสาสุขฯ" และพิธีเทียน ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 9 มิถุนายน 2566
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมพิธบายศรีสู่ขวัญ "ฮับขวัญน้อง ฮ้องขวัญเจ้า เข้าเฮือนสาสุขฯ" และพิธีเทียน ประจำปีการศึกษา 2566
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จู้หว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตรุ่นพี่เข้าร่วมให้การต้อนรับนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ และนิสิตรุ่นพี่ของหลักสูตรที่สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทุกชั้นปี


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม/สโมสรนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
10/6/2566 23:03:24น. 573
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน