หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ดำเนินโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่

20/6/2566 23:20:34น. 535
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ดำเนินโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ดำเนินโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์บัณฑิตศึกษา ให้การต้อนรับและเข้าร่วมโครงการ
ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีเวทีแห่งการปรับทัศนคติต่อหลักสูตรและองค์กร รวมถึงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างอาจารย์กับนิสิต และความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตด้วยกัน
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ แหลมหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ แหลมหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
20/6/2566 23:20:34น. 535
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน