ตัวแทนทีมคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานทางด้านสุขภาพจิตวัยรุ่นแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

20/6/2566 23:40:55น. 724
ตัวแทนทีมคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานทางด้านสุขภาพจิตวัยรุ่นแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566
ตัวแทนทีมคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานทางด้านสุขภาพจิตวัยรุ่นแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา สารทอง และอาจารย์อรทัย เกษขาว สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ กับกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ (Key speaker) ในการจัดกิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ UP Mental Health Care Training รุ่นที่ 5 หัวข้อ Psychosocial first aid โดยบรรยายร่วมกับอาจารย์ ดร. ณฐวัฒน์ ล่องทอง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรม M2 Hotel Waterside จังหวัดพะเยา
นอกจากนั้นยังร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดูแลสุขภาพจิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งวัตถุประสงค์ในกิจกรรมในวันนี้ คือ เพื่อมุ่งสร้างทักษะการทำ Psychosocial first aid แก่บุคลากรในหาวิทยาลัยพะเยาในการดูแล จัดการปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้นในกลุ่มนิสิตสำหรับอาจารย์บุคลากร, สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการปัญหาสุขภาพจิตขั้นวิกฤติระดับมหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนแบ่งปันแนวคิดในการดูแลสุขภาพจิตระหว่างสถาบัน เพื่อสุดท้ายเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดแก่นิสิต อันก่อให้มีความสุขและมีคุณถาพชีวิตที่ดีตลอดการเรียนในชีวิตมหาวิทยาลัย


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา สารทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา สารทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
20/6/2566 23:40:55น. 724
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน