สานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปี 2566 นิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชนคู่ขนานนิติศาสตร์

21/6/2566 15:19:14น. 776
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน คู่ขนานนิติศาสตร์  จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปี 2566
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566
สานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปี 2566 นิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชนคู่ขนานนิติศาสตร์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน คู่ขนานนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปี 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง MD4401 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อมุ่งสร้างสัมพันธภาพระหว่าง รุ่นพี่และรุ่นน้อง(นิสิตใหม่) ให้เกิดความรัก ความเคารพ ความสามัคคีกันของนิสิตในหลักสูตร เป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ที่สืบทอดจากรุ่นพี่ไปยังรุ่นน้องต่อไป ตลอดจนเพื่อให้นิสิตมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดการเรียนในหลักสูตรฯ
กิจกรรมประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 สานสัมพันธ์น้องพี่
กิจกรรมที่ 2 พิธีเทียน
กิจกรรมที่ 3 ผูกข้อมือรับขวัญน้องนิสิตใหม่ จากคณาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์เนตรนภา พรหมมา   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์เนตรนภา พรหมมา   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
21/6/2566 15:19:14น. 776
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน