ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต ครั้งที่ 4/2566

22/6/2566 15:05:09น. 503
คกพ

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09:30 น. กองกิจการนิสิต จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต ครั้งที่ 4/2566  ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี และรูปแบบการประชุม Online  โดยมี ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีวาระที่สำคัญเกี่ยวกับ การรายงานผลกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่อย่างสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2566 การรายงานการให้คำปรึกษาของศูนย์ให้คำปรึกษา และสถิติการดูแลนิสิตพิการ รายงานผลการจัดกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ OPEN UP 2023 การเตรียมความพร้อมการจัดอบรมให้ความรู้นิสิตกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2566 โดย กองทุนเงินออมแห่งชาติ (กอช.) การเตรียมความพร้อมการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมกันนี้มีพิธีมอบเกียรบัตรรางวัลความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566 ให้แก่นิสิตจำนวน 4 ราย ซึ่งให้รางวัลโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
22/6/2566 15:05:09น. 503
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน