ม.พะเยา ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพะเยา ณ สโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา

23/6/2566 8:45:05น. 934
กาแฟยามเช้า


           อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า”จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร เป็นประธาน กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรึกษาหารือการทำงานร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ อันจะนำไปสู่การร่วมมือดำเนินงานด้านต่างๆภายในจังหวัดพะเยาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

          สำหรับเดือนมิถุนายน 2566 กำหนดจัดกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ สโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เป็นเจ้าภาพ

 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
23/6/2566 8:45:05น. 934
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน