นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.พะเยา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเชื่อมโยงนวัตกรรมการเลี้ยงปลานิลสำหรับชุมชนเครือข่ายเป้าหมาย

26/6/2566 14:20:53น. 673
นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.พะเยา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเชื่อมโยงนวัตกรรมการเลี้ยงปลานิลสำหรับชุมชนเครือข่ายเป้าหมาย
       เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยทีมนักวิจัยร่วมลงพื้นที่จัดกิจกรรมเชื่อมโยงนวัตกรรมการเลี้ยงปลานิลสำหรับชุมชนเครือข่ายเป้าหมาย ณ ไร่ใบธง ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อแนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องตีน้ำอัตโนมัติ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการเลี้ยงปลานิล ภายใต้โครงการต้นแบบการพัฒนาธุรกิจปลานิลด้วยการสร้างห่วงโซ่คุณค่าใหม่ จังหวัดพะเยา ทั้งนี้นวัตกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้เลี้ยงปลานิล เพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม (RACE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ติดต่อ 0897552374 คุณกายรวี ฟูแสง


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
26/6/2566 14:20:53น. 673
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน