คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based learning)

30/6/2566 10:07:13น. 548
Community-based learning นิสิตแพทย์
     วันที่ 29 มิถุนายน 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based learning) โดยนำนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 จำนวน 20 คน ร่วมลงพื้นที่ในโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 2566 “ผลิตภัณฑ์ขิงผงแม่สายทอง” ณ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนิสิตได้ลงพื้นที่ร่วมกับอาจารย์ ในการทำความรู้จักกับประชาชนในพื้นที่ ได้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่ได้รับมอบหมายในการลงชุมชน โดยเฉพาะด้านประโยชน์ การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับลักษณะผลิตภัณฑ์ นำมาออกแบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งวิธีการเล่าเรื่อง เพื่อสร้างความน่าสนใจ และสุดท้ายลงพื้นที่ชุมชนอีกครั้งเพื่อนำเสนอตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ และเล่าเรื่องตามข้อเสนอแนะจากในชั้นเรียน 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
30/6/2566 10:07:13น. 548
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน