คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ Green Office ให้กับผู้บริหารและบุคลากร เตรียมความพร้อมมุ่งสู่เหรียญทอง

30/6/2566 10:46:21น. 662
ICT Green Office
        เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมคณะ ICT อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหัวข้อ “เกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)” ภายใต้โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ให้กับผู้บริหารและบุคลากร เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การยกระดับสำนักงานสีเขียว (Green Office) ไปสู่เหรียญทอง อีกทั้งยังนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และสำนักงานมีสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

         โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และได้รับเกียรติจาก ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม สังกัดกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในด้านสำนักงานสีเขียว โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนในสำนักงานคณะ ICT เข้าร่วมจำนวน 30 คน


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
30/6/2566 10:46:21น. 662
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน