กิจกรรม “กยศ. และกอช. ชวนน้องออมเงินเพื่ออนาคต”และ โครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) “อนาคตทางการเงินสดใสได้ ด้วยการออมเงินในวันนี้”

3/7/2566 12:09:13น. 688
กอช กยศ
          กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กองทุนเงินออมแห่งชาติ และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรม “กยศ. และกอช. ชวนน้องออมเงินเพื่ออนาคต” และ โครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) “อนาคตทางการเงินสดใสได้ ด้วยการออมเงินในวันนี้” ในวันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ให้มีวินัยการออมต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้นิสิตที่กู้ยืมเงินกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตระหนัก ถึงความสำคัญของการออมเงิน ปลูกฝังให้มีวินัยการออมเงินอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการออมเงินของนิสิตนักศึกษาในสถานศึกษากับกองทุนการออมแห่งชาติ กิจกรรมในโครงการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ (เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การวางแผนการเงิน กับ กอช.” และ คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ (ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “กยศ. รุ่นใหม่ รู้ใช้ รู้ออม เพื่อส่งต่อโอกาสให้รุ่นน้อง” ซึ่งโครงการนี้มีนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าร่วม จำนวน 350 ราย
     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    กลางวารี ไชยวุฒิ / รักชนู วงศ์วุฒิ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   
3/7/2566 12:09:13น. 688
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน