ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม ชวนผู้ประกอบการนำความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบพัฒนาสินค้าชุมชน

12/7/2566 10:48:16น. 587
upiti

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายศรัณย์ เหมะ นักออกแบบ ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม UP Innovation Design Center อุทยานวิทยาศาสตร์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการถ่ายทอดเทคนิคการเล่าเรื่องคุณค่าผลิตภัณฑ์ ผ่านการบรรยายในหัวข้อ Storytelling สร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากปูนาและกลุ่มสตรีแม่บ้าน ตำบลแม่สุก ภายหลังกิจกรรมบรรยายได้พูดคุยหารือร่วมกันระหว่างนักวิจัย นักออกแบบ และผู้ประกอบการ ในการหาแนวทางการพัฒนากลุ่มฯในมิติด้านการนำความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบมาประยุกต์ใช้ในโอกาสถัดไป โดยกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้การดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม อบต.แม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
12/7/2566 10:48:16น. 587
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน