คณะสหเวชศาสตร์ ศึกษาดูงานวารสาร Journal of Associated Medical Sciences ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13/7/2566 11:17:54น. 1075
คณะสหเวชศาสตร์ ศึกษาดูงานวารสาร Journal of Associated Medical Sciences ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น. คณะสหเวชศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.พัชรียา อัมพุธ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และสื่อสารองค์กร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะสหเวชศาสตร์ ได้เข้าศึกษาดูงานวารสาร Journal of Associated Medical Sciences ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ บรรณาธิการวารสาร กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้ช่วยบรรณาธิการและเจ้าหน้าที่บริงานงานวารสาร โดยทางคณะขอศึกษาดูงานในส่วนระบบการบริหารงานและงานบุคคล การรับรองวารสารจากฐานข้อมูลวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงรูปแบบและกระบวนการจัดทำวารสาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ทางคณะจะได้นำข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งวารสารต่อไป


On Thursday 12, July 2023.

Asst. Prof. Dr.Puttipong Poncumhak, Dean of AHS and Dr, Patchareeya Amput, associate dean for research, innovation and public relation of AHS, led AHS UP editorial team to visit the an office of Journal of Associated Medical Sciences(JAMS), Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University.

On this occasion, the team was honoured and welcomed by Prof. Dr. Preeyanat Vongchan, editor in chief of the journal, and associate editors as well as supporting staff who provided golden opportunities for the team to acquired skills and knowledge for being academic publisher. As it is crucial for academic institutions to publish academic articles as knowledge services for communities, the team have had chances to enquire and observe real data and system for publisher related to submission, reviewing and revision processes of publishing academic papers. The acquired knowledge is very useful for the team for an upcoming journal establishment at AHS UP.  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อนุชิต หน่อทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.พัชรียา อัมพุธ   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
13/7/2566 11:17:54น. 1075
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน