ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร อุทยานวิทยาศาสตร์ UPITI รับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร

13/7/2566 11:59:23น. 643
upiti

ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร อุทยานวิทยาศาสตร์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา รับคณะผู้ตรวจประเมินเพื่อรับรองสถานที่ผลิตอาหารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยศูนย์การเรียนรู้สามาถให้บริการผลิตต้นแบบสินค้านวัตกรรมเกษตรและอาหาร แก่ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน รวมถึงการผลิตสินค้าของมหาวิทยาลัยพะเยาภายใต้แบรนด์ยูพี (UP) ให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น และสามารถนำสินค้าไปทดสอบตลาดได้จริงในทุกๆ ช่องทางการจำหน่าย โดยมีนางสาวกัญญาณัฐ สุวรรโณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ทั้งนี้ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีโปรแกรมการพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการด้านอาหาร สามารถสร้างการเรียนรู้และให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร รวมถึงการทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ ต่อยอดงานวิจัยต่างๆ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไป   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
13/7/2566 11:59:23น. 643
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน