UPITI ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อยกระดับการให้บริการ

13/7/2566 14:18:46น. 547
upiti

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานและขอรับบริการในมิติต่างๆ โดยได้มอบหมายให้ นางสาวกานต์พิชชา ปัญญา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน นายสาธิต จีนะสอน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิชาการ และ นางสาวชนันภรณ์ ทองโรจน์ นักวิทยาศาสตร์และมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร กลไกการสร้างการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) สำหรับห้องปฏิบัติการ และการพัฒนาด้านการสื่อสารในการให้บริการ ภายใต้โครงการศึกษาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยได้รับการสนับสนุนจาก บพค. ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2566   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
13/7/2566 14:18:46น. 547
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน