สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา

17/7/2566 14:18:04น. 24237
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผศ.อังคณา ปานเทือก ผศ.ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ นางสาวปริญาพร สันตะจิตต์ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ รักษาการแทนหัวหน้างานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา โดยเข้าร่วมวางพานพุ่ม ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้แทนหน่วยงาน และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในทุกปีจะมีพิธีบำเพ็ญกุศล แด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กล่าวถวายราชสดุดี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา สายบริหาร สายวิชาการ และสายสนับสนุน ประจำปี 2566


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ภาพ : นายสุรใจ สุพรพัฒนกุล /ภาพปกข่าว : นายภูริวัฒน์ วงศ์ขัติ   
ข้อมูล/ข่าว :    ข่าว : นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
17/7/2566 14:18:04น. 24237
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน