คณะ ICT ถวายเทียนพรรษา และไฟโซลาเซลล์ เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดหม้อแกงทอง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

27/7/2566 14:47:58น. 663
ถวายเทียนพรรษา
            วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษา และไฟโซลาเซลล์ เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดหม้อแกงทอง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีบุคลากรและสโมสรนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย และเป็นการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมให้กับบุคลากรและนิสิต
             ทางด้านพระครูปลัดสมบูรณ์ ปุณฺณสิริ (พระครูบาหลวงบุญจัย) เจ้าอาวาสวัดหม้อแกงทอง ให้ศีลแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พร้อมทั้งประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้มาถวายเทียนพรรษา
             การถวายเทียนพรรษาได้กระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปี คือก่อนวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือเดือน 8 ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส พุทธศาสนิกชนก็จะพากันขวนขวายให้มีการถวายเทียนจำนำพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตน เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา 8 เดือน สมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบันนั้นเทียนพรรษาอาจจะมีความสำคัญลดน้อยไป ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย รวมไปถึงไฟโซลาเซลล์แทน แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
27/7/2566 14:47:58น. 663
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน