กองบริการการศึกษา จัดโครงการสัมมนาความเป็นสากล หัวข้อ “เทคนิคการเขียนข่าวภาษาอังกฤษเบื้องต้น”

5/8/2566 18:01:10น. 19027
กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา งานวิเทศสัมพันธ์ ความเป็นสากล
          วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. กองบริการการศึกษาจัดโครงการสัมมนาความเป็นสากล หัวข้อ “เทคนิคการเขียนข่าวภาษาอังกฤษเบื้องต้น” โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธรณ์ธนนันท์ ไชยวงค์ษา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้เทคนิคพื้นฐานในการเขียนข่าว การสร้างเนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ การสร้างโครงเรื่องที่มีความเป็นระเบียบ และการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามโครงสร้างการเขียนข่าวภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วยการบรรยายและกิจกรรม Workshop
          โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ จำนวนทั้งสิ้น 43 คน ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    งานวิเทศสัมพันธ์ /นางสาวสุมิตรา อินทะ   
เพิ่มข่าวโดย :   sumittra.in@up.ac.th   
5/8/2566 18:01:10น. 19027
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน