คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมฯ และร่วมสนับสนุน (sponsorship) การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ACFPTO2023)

8/8/2566 17:25:13น. 973
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมฯ และร่วมสนับสนุน (sponsorship) การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 11th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization 2023 (ACFPTO2023)” ครั้งที่ 11 ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา ประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2566 ซึ่งประกอบด้วยนักวิจัยจากหลากหลายประเทศ เช่น ประเทศ Poland, Korea, Vietnam, USA, India, England, Japan, Italy, China, Nigeria, Israel, Algeria, United Arab Emirates, Pakistan, Türkiye, Canada, Saudi Arabia เป็นต้น โดยการประชุมมีการจัดมาอย่างต่อเนื่องเริ่มแรก คือ “The Asian fixed point theory and optimization” ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (พ.ศ. 2549) ต่อมา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, จันทบุรี (พ.ศ. 2551) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย (พ.ศ. 2552) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.), กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2553) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, (2554), มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, (2555), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (2556), มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก (2558), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) (2559), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่ (2561).

จุดมุ่งหมายหลักของการประชุม คือ การรวบรวมผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยชั้นนำในด้านทฤษฎีจุดตรึงและการหาค่าเหมาะที่สุด (fixed point theory and optimization) เพื่อพัฒนาแนวคิด และวิธีการใหม่ในสาขาคณิตศาสตร์ที่สำคัญ และจะเน้นเป็นพิเศษในการประยุกต์ใช้งานในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติร่วมกันต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
8/8/2566 17:25:13น. 973
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน