ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ที่ได้การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

9/8/2566 15:52:10น. 700
Dr.Narongsuk Munkong
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา
ที่ได้การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
จำนวน 2 เรื่อง

     1. Corresponding Author ในผลงานวิจัย : Jantarach N, Mueangchang W, Prathumtet J, Munkong N. Beneficial effects of red rice bran extract on brown adipose tissue whitening, inflammation, and oxidative stress in mice with obesity induced by a high-fat diet. Pharmaceutical Sciences Asia 2023; 50(3), 257-265. ฐานข้อมูล Scopus : ระดับ Q3
     งานวิจัยชิ้นนี้พบว่า สารสกัดจากรำข้าวหอมดอกมะลิแดงจาก จ.พะเยา ที่มีฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์สูงสามารถลดการความผิดปกติของเนื้อเยื่อไขมันสีน้ำตาลในสัตว์ทดลองที่เป็นโรคอ้วน ได้แก่ ลดการเปลี่ยนเป็นเนื้อเยื่อไขมันสีขาว ภาวะอักเสบและอนุมูลอิสระมีกลไกการออกฤทธิ์ผ่านการควบคุมระดับยีนที่เกี่ยวข้อง

     2. Co-Author ในผลงานวิจัย : Mueangchang W, Srisookkum T, Srivichai P, Munkong N, Chonpratin J. Performance motivation and Dhammanamai health literacy according to Thai traditional medicine among village health volunteers in Uthaithani province. Journal of Public Health and Development 2023; 21(1): 188-201. ฐานข้อมูล Scopus : ระดับ Q4
     งานวิจัยชิ้นนี้นำไปสู่การหาแนวทางการส่งเสริมนโยบายการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักธรรมานามัยในศาสตร์การแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด โดยสนับสนุนให้กำหนดนโยบายหรือแผนพัฒนาความรอบรู้ตามหลักธรรมานามัยซึ่งเป็นศาสตร์การแพทย์แผนไทยเพื่อใช้ในการส่งเสริมประชาชนเพื่อก่อให้เกิดการดูแลสุขภาพตนเองด้วยวิถีไทยอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง โดยเน้นเรื่องความรู้ความเข้าใจตามหลักธรรมานามัยเพื่อเกิดการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเอง ลดปัญหาเกิดโรคที่เกิดจากพฤติกรรมที่ปัจจุบันมีอัตราที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเริ่มจากการศึกษาในกลุ่มอาสาสมัครประจำหมู่บ้านเพราะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญทางด้านสาธารณสุข  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
9/8/2566 15:52:10น. 700
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน