กองอาคารสถานที่ พิจารณาข้อเสนอโครงการการพัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI GREEN สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน (Super KPI)

19/8/2566 12:11:58น. 785
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา UPWECAN UI GREEN
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน (Super KPI) ร่วมพิจารณาข้อเสนอโครงการการพัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI GREEN สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน (Super KPI) เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการและพิจารณาตัดสินกิจกรรมและโครงการด้านความยั่งยืนของคณะและหน่วยงานต่างๆ และให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมของคณะและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีคณะและหน่วยงานที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการทั้งหมดจำนวน 21 โครงการ ณ ห้องประชุมสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ อาคารหอประชุมพญางำเมือง


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวุฒิ ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวประภาพร งามจิต   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
19/8/2566 12:11:58น. 785
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน