นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการมอบต้นไม้ เพื่อใช้ในกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว Green Space

20/8/2566 10:50:37น. 550
กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว Green Space ในส่วนกลางของวิทยาลัยการจัดการ
วันที่ 19 สิงหาคม 2566 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ รับมอบต้นไม้ จากนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ
ทั้งนี้ การรับมอบต้นไม้ดังกล่าว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว Green Space ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บริเวณห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยปัจจุบันมีต้นไม้ที่รับมอบมา จำนวนรวมทั้งสิ้น 62 ต้น
💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
20/8/2566 10:50:37น. 550
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน