คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “แนวทางการจัดตั้งวารสารวิชาการ จากวารสารนเรศวรพะเยา”

22/8/2566 11:20:54น. 518
คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “แนวทางการจัดตั้งวารสารวิชาการ จากวารสารนเรศวรพะเยา”  ณ ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566

         เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 ทางคณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “แนวทางการจัดตั้งวารสารวิชาการ จากวารสารนเรศวรพะเยา” ณ ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวรัชฎาภรณ์ แก้วสืบ และนางสาววริศรา คลังนุ่ม เจ้าหน้าที่วารสารนเรศวรพะเยามาเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้


          ทางคณะสหเวชศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับวิทยากรทั้ง 2 ท่าน พร้อมด้วย ดร.พัชรียา อัมพุธ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และสื่อสารองค์กร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสหเวชศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเนื้อหาบรรยายในการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การบริหารงานและงานบุคคลของวารสารนเรศวรพะเยา แนวทางการขอรับรองวารสารจากฐานข้อมูลวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ รูปแบบและกระบวนการจัดทำวารสาร และการเตรียมพร้อมข้อมูลสำหรับจัดทำเวปไซต์วารสารทางวิชาการ  

facebooktwitterline


ภาพ :   อนุชิต หน่อทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.พัชรียา อัมพุธ   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
22/8/2566 11:20:54น. 518
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน