คณะ ICT ม.พะเยา จัดกิจกรรม “ส่งเสริมทักษะอาชีพผ้าเขียนเทียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

22/8/2566 14:24:21น. 618
ส่งเสริมทักษะอาชีพผ้าเขียนเทียน
          เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนราชานุเคราะห์ ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร พร้อมด้วยอาจารย์พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่ ประธานหลักสูตรธุรกิจดิจิทัล และอาจารย์สุพรรณ์ ทองเพชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ร่วมกับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา โรงเรียนราชานุเคราะห์ และ กลุ่มอาชีพแปรรูปผ้าเขียนเทียน ร่วมจัดกิจกรรม “ส่งเสริมทักษะอาชีพผ้าเขียนเทียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ภายใต้ Learning Space กลุ่มแปรรูปผ้าปักชนเผ่าและผ้าเขียนเทียน ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อถ่ายทอดทักษะการนำองค์ความรู้จากท้องถิ่น สู่การมีอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          โดยมีคุณดาวเรือง กาญธนะบัตร ประธานกลุ่มแปรรูปผ้าปักชนเผ่าและผ้าเขียนเทียน เป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านการออกแบบลายเขียนเทียนเพื่อสร้างอัตลักษณ์ และ การเขียนผ้าเขียนเทียนลงบนผ้า ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมอบรม


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
22/8/2566 14:24:21น. 618
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน