คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมค่ายนิติอาสาพัฒนาเสริมสร้างทักษะ 5C+ ณ โรงเรียนบ้านภูเงิน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

23/8/2566 9:49:08น. 3738
ค่ายนิติอาสา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ ตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 1 2 3 และ 4 รวมถึงชมรมสิทธิมนุษย์ชน ได้จัดกิจกรรมค่าย นิติอาสาพัฒนาเสริมสร้างทักษะ 5C+ ณ โรงเรียนบ้านภูเงิน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นริษรา ประสิทธิปานวัง รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ฝ่ายคุณภาพนิสิตเป็นประธานในพิธี และได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่น้องนักเรียนในเรื่องต่าง ๆ อย่างเช่น กิจกรรมให้ความรู้กฎหมายจราจร กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ของคนไร้สัญชาติ และกิจกรรมเล่นเกมส์พัฒนาทักษะ

ในวันที่ 19 และ 20 สิงหาคม 2566 ได้มีการบำเพ็ญประโยชน์ โดยพัฒนาโรงเรียนอย่างเช่น ทาสีกำแพงโรงเรียน วาดรูประบายสีกำแพงหน้าห้องเรียนอนุบาลและเด็กพิเศษ ปลูกต้นไม้และจัดสวน และยังมีการระดมทุนจากศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ในการเทปูนหน้าทางเข้าโรงเรียนซึ่งมีนาย สงกรานต์ สาระกิจ รองประธานชมรมศิษย์เก่า รุ่นที่ 2 เป็นตัวแทนศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมพร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นริษรา ประสิทธิปานวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ปิยอร เปลี่ยนผดุง และอาจารย์ วรลักษณ์ เมืองชู เป็นตัวแทนคณาจารย์ในการเข้าร่วมกิจกรรม และนางณลภัส ปัญญาวงศ์ เป็นตัวแทนบุคคลากรเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านภูเงิน และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายให้กับน้อง ๆ นักเรียน เพื่อให้ได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    พันธศิลป์ เจนใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
23/8/2566 9:49:08น. 3738
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน