คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ภายใต้โครงการ Science Research Forum

24/8/2566 10:57:44น. 798
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ภายใต้โครงการ Science Research Forum หัวข้อเรื่อง “บนเส้นทางนักวิจัย สำคัญไหมต้องสร้าง NICH: EXPERIENCE & IDEAS WORTH SPREADING” ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยกานต์ เลียวหิรัญ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา มาแชร์ประสบการณ์ การสร้างอัตลักษณ์บนเส้นทางนักวิจัย เพื่อสร้างเส้นทางสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น


  

facebooktwitterline


ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
24/8/2566 10:57:44น. 798
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน