กองอาคารสถานที่ สนับสนุนกิจกรรม “ปลูกไม้ผล คนกินได้” และ ‘‘ต้นคำมอกหลวง” ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ระยะที่ 2

24/8/2566 15:44:23น. 752
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา UPWECAN

        กองอาคารสถานที่ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา กองกิจการนิสิต ดำเนินโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจระยะที่ 2 กิจกรรม “ปลูกไม้ผล คนกินได้” และ ‘‘ต้นคำมอกหลวง” เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณพื้นที่ปลูกรักษาไม้ผล ด้านข้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองอาคารสถานที่ร่วมสนับสนุนบุคลากรงานสวนและภูมิทัศน์ เข้าปรับพื้นที่ปลูก ขุดหลุม และเตรียมปุ๋ยคอกสำหรับใช้ในกิจกรรม ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับเสียงสะท้อนจากนิสิต ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยพะเยา จัดสรรพื้นที่สำหรับปลูกไม้ผล เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับนิสิต อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตด้านจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์อีกด้วย      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวุฒิ ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวประภาพร งามจิต   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
24/8/2566 15:44:23น. 752
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน