กองอาคารสถานที่ สนับสนุนการสำรวจเรียนรู้พื้นที่ป่าปกปักพันธุกรรมพืช บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ

28/8/2566 10:26:03น. 624
กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยพะเยาUPWECAN
          กองอาคารสถานที่ ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ให้บุคลากรงานสวนและภูมิทัศน์ นำทางและอธิบายข้อมูลทรัพยากรในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 23 และวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ให้แก่กลุ่มนิสิตและนักวิจัย โครงการ "กระบวนการพัฒนายุวรักษ์สวนพฤกษศาสตร์และป่าไม้เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา" ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (อพ.สธ.) ที่มีการเข้าสำรวจเรียนรู้พื้นที่ป่าปกปักพันธุกรรมพืช พื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาในบริเวณป่าไม้เศรษฐกิจโตไว โซน F ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการอนุรักษ์ต้นคำมอกหลวงและพัฒนาแหล่งอาหารทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน และพื้นที่โซน I ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการชุมชนเข้มแข็งเกษตรปลอดภัยและพื้นที่อนุรักษ์สมุนไพรไทย จากการเดินสำรวจพบว่าพื้นที่ดังกล่าวยังอุดมสมบูรณ์สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ กองอาคารสถานที่ร่วมสนับสนุนบุคลากรงานสวนและภูมิทัศน์ในการนำทาง และยานพาหนะในการรับส่ง อีกด้วย


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวประภาพร งามจิต   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
28/8/2566 10:26:03น. 624
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน