นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วิจัย และความสัมพันธ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2566

28/8/2566 16:28:45น. 419
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ) นำเสนอบทความห้อง “Politics and Social Welfare” เรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19” (Policy Recommendation to Tourism Behavior in Phayao Province after the COVID-19 Outbreak) ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วิจัย และความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2566 (The 7th PSPARN Academic Conference 2023) ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2566 โดยมีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพ โดยได้รับรางวัล Outstanding Paper Award มาด้วย  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
28/8/2566 16:28:45น. 419
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน