กองอาคารสถานที่ เร่งดำเนินการตัดแต่งต้นไม้อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากต้นไม้ล้มหรือกิ่งไม้ตกหล่นในช่วงฤดูฝน

4/9/2566 10:06:05น. 542
กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยพะเยาUPWECAN
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ มอบหมายให้งานความปลอดภัย และงานสวนและภูมิทัศน์ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ในบริเวณต่าง ๆ ที่เป็นจุดเสี่ยงภายในบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายอันเกิดจากต้นไม้ล้มหรือกิ่งไม้หักหล่นลงมาใส่ นักเรียน นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนไปถึงหักใส่รถยนต์ อาจส่งผลอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาในช่วงฤดูฝนนี้ โดยการนี้ กองอาคารสถานที่ จะดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของประชาคมภายในมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวประภาพร งามจิต   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
4/9/2566 10:06:05น. 542
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน