คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

4/9/2566 13:29:22น. 424
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรโปรแกรมห้องเรียนเตรียมแพทย์-วิศวะ (GSM): กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Perfect Lab ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 77 คน โดยมีกจกรรม

-การปฏิบัติการทางชีววิทยา ปฏิบัติการ เรื่อง กายวิภาคของกบเบื้องต้น
-การปฏิบัติกาทางเคมี ปฏิบัติการ เรื่อง การทำสบู่
-การปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ปฏิบัติการ เรื่อง ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ระดับ ม.ต้น
-การปฏิบัติกาทางชีววิทยา ปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พฤกษา พันธ์ปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
4/9/2566 13:29:22น. 424
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน