วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการการจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนโดยใช้หลักการ บวร เพื่อพัฒนาพื้นที่เชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจในตำบลดอกคำใต้

5/9/2566 8:31:49น. 512
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการการจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนโดยใช้หลักการ บวร เพื่อพัฒนาพื้นที่เชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจในตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
     วันที่ 31 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการการจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนโดยใช้หลักการ บวร เพื่อพัฒนาพื้นที่เชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจในตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา และโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา และนายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นายวิทวัส ธิวัย หัวหน้างานแผนงาน และนายสุรสิทธิ์ ป้อมภา ผู้อำนวยการกองการศึกษา อบต.ดอกคำใต้ โครงการฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาตำบลดอกคำใต้สู่ความยั่งยืน ด้วยการนำเข้าสู่ระบบการศึกษา (ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย) และการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนตำบลดอกคำใต้ และขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาตำบลดอกคำใต้ โดยใช้หลักการ บวร เพื่อพัฒนาพื้นที่เชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจในตำบลดอกคำใต้ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
5/9/2566 8:31:49น. 512
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน