คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

5/9/2566 15:23:45น. 445
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดงานและถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแถลงนโยบายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็ยวิทยากรอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการกำหนดทิศทางการพัฒนา และขับเคลื่อนคณะให้บรรลุตามเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยมีบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ 76 คน ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม/ภัทรภรณ์ ผลดี   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
5/9/2566 15:23:45น. 445
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน